Κόστος εγγραφής ανά κατηγορία:

Κατηγορία Κόστος
Συγγραφέας 60 €
Συμμετέχοντες με βεβαίωση παρακολούθησης 30 €
Φοιτητές με βεβαίωση παρακολούθησης 10 €
Συμμετέχοντες με απλή παρακολούθηση Δωρεάν

Ένας τουλάχιστον εκ των συγγραφέων των εργασιών που θα εγκριθούν και θα παρουσιαστούν στο συνέδριο θα πρέπει να έχει εγγραφεί σ’ αυτό. Στο κόστος εγγραφής εκτός από το φάκελο του συνέδρου, περιλαμβάνεται καφές κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων και ελαφρύ γεύμα το Σάββατο (30/9/2022) το μεσημέρι.

Όλες οι εργασίες που θα κριθούν θετικά, θα παρουσιαστούν στο Συνέδριο και θα συμπεριληφθούν στα πρακτικά του συνεδρίου.

Οι συγγραφείς των εργασιών που θα παρουσιαστούν στο Συνέδριο θα λάβουν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου βεβαίωση με τα στοιχεία τους και τον τίτλο της εργασίας τους, εφόσον έχουν εγγραφεί στο Συνέδριο.

Κάθε φυσικό πρόσωπο – σύνεδρος μπορεί να συμμετέχει το πολύ σε πέντε (4) εργασίες που θα ανακοινωθούν στο Συνέδριο, μόνος ή με συν-συγγραφείς.

Το κόστος εγγραφής μπορεί να καταβληθεί μέσω κατάθεσης στον τραπεζικό λογαριασμό της ΕΤΠΕ: Εθνική Τράπεζα GR8301107940000079400222927 (Δικαιούχος: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟ – στην αιτιολογία πρέπει να αναφέρεται το ονοματεπώνυμο του καταθέτη και η ένδειξη “ΕΤΠΕ23 ID XX”) όπου ΧΧ το id της/των υποβαλόμενης/ων εργασίας/ων από το σύστημα Oxford Abstracts.

Οι συγγραφείς θα πρέπει να εγγραφούν το αργότερο έως 5 Σεπτέμβρη 2023.

Οι συμμετέχοντες μπορούν να εγγραφούν στο Συνέδριο και κατά τη διάρκεια της διεξαγωγής του. Ωστόσο, η έγκαιρη εγγραφή τους θα βοηθήσει στην καλύτερη οργάνωση του Συνεδρίου.