Δήλωση συμμετοχής στα εργαστήρια

Όσοι ενδιαφέρεστε να παρακολουθήσετε τα εργαστήρια παρακαλούμε δηλώστε συμμετοχή. Θα ακολουθηθεί σειρά προτεραιότητας.  

Μέρα/ώρα

Τίτλος

Φόρμα εγγραφής

Σάββατο 30/9/23

9:00

Βιωματικό εργαστήριο Τεχνολογίες
εμβύθισης στην εκπαιδευτική πράξη

https://forms.gle/mwiMK3x2dXsem1Fx9

Σάββατο 30/9/23

11:10

Μεθοδολογία FERTILE: Σχεδιασμός
διαθεματικών projects εκπαιδευτικής ρομποτικής και τέχνης για την καλλιέργεια
Υπολογιστικής Σκέψης με την αξιοποίηση προσομοιωτών εκπαιδευτικής ρομποτικής

https://forms.gle/onmv7rTjpyFhsMyx9

Σάββατο 30/9/23

15:30

Εργαστήριο: Ενδυνάμωση της
Επιχειρηματικότητας στην Τεχνολογία Μάθησης: Συνδυάζοντας Θεωρία και Πράξη

https://forms.gle/NdvZ2NBTpeadKNsw9

Σάββατο 30/9/23

17:30

Φροντιστήριο: Το περιβάλλον
μοντελοποίησης, προσομοίωσης και προγραμματισμού της NetLogo, ως εργαλείο
μάθησης και διδασκαλίας στις Φυσικές (και άλλες) Επιστήμες

https://forms.gle/GdeFCvxyomHFQsD7A

Κυριακή 1/10/23

09:00

Βιωματικό εργαστήριο για εκπαιδευτική
ρομποτική με χρήση Επαυξημένης Πραγματικότητας (Hands on Experience)

https://forms.gle/UJ3NTDLKM5uuQRoz9