1 Φεβρουαρίου 2023:  Έναρξη υποβολής Εργασιών

1 Μαϊου 2023 18 Ιουνίου 2023: Λήξη υποβολής Εργασιών

30 Ιουνίου 2023 2 Αυγούστου 2023: Ενημέρωση αποδοχής

20 Αυγούστου 2023 30 Αυγούστου 2023: Υποβολή τελικού κειμένου για τα Πρακτικά

20 Αυγούστου 2023 5 Σεπτεμβρίου 2023: Έγκαιρη Εγγραφή Συγγραφέων

29 Σεπτεμβρίου – 1 Οκτωβρίου 2023: Διεξαγωγή συνεδρίου