13ο Πανελλήνιο/Διεθνές Συνέδριο “Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση”

Ημερομηνία Υποβολής Εργασιών Έναρξη Υποβολής – 1 Φεβρουαρίου 2023 Το Συνέδριο Θεματολογία Πρόσκληση Εργασιών Προτάσεις Συνεδριών Επιτροπές Πρακτικά Το Συνέδριο Το Συνέδριο Πρόκειται για το επιστημονικό συνέδριο της Ελληνικής Επιστημονικής Ένωσης Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΕΤΠΕ). Αποτελεί βήμα ακαδημαϊκού διαλόγου των σύγχρονων επιστημονικών προσεγγίσεων στο πεδίο των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση και της ηλεκτρονικής μάθησης … Συνεχίστε να διαβάζετε το 13ο Πανελλήνιο/Διεθνές Συνέδριο “Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση”.